Katrineholm

Fler cyklar bidrar till trivsam stadsmiljö

sid6bild4

– När det handlar om korta resor i staden är cykeln ofta det smidigaste och snabbaste sättet att ta sig fram, säger Jennie Lind, utredare på Samhälls­byggnads­förvaltningen.

Flera insatser har gjorts under de senaste åren för att stimulera och skapa förutsättningar för resor med cykel i Katrineholm. Det handlar om insatser både i det stora och i det lilla.

Jennie Lind är utredare på Samhälls­byggnadsförvaltningen och en av dem som jobbar med frågan om hållbart resande i Katrineholm. Jennie menar att det finns flera anledningar till varför Katrineholms kommun arbetar för att öka resandet med cykel.

– Det här är en viktig fråga för alla kommuner. Först och främst handlar det givetvis om att ge mindre avtryck på miljön. Cykeln är ett bra och hållbart färdmedel som många har råd att använda. När det handlar om korta resor i staden är cykeln ofta det smidigaste och snabbaste sättet att ta sig fram.

Jennie poängterar också att fler gående och cyklister skapar en trevlig och attraktiv stadsmiljö. Det blir helt enkelt mer inbjudande att röra sig i staden.

En tredje och lika viktig anledning att få fler att cykla och promenera är befolkningstillväxten. Katrineholm har haft en stadig tillväxt de senaste åren vilket är positivt, men det ställer också krav på smart planering.

– I takt med att befolkningen ökar blir vi fler människor som ska vistas på samma yta. Därför måste vi tänka smart när det gäller framtida trafikströmmar. Då är cykeltrafik ett bra alternativ eftersom det tar väldigt lite plats.

Så vad har då gjorts? Den mest tydliga investeringen är att den gamla genomfarten genom Katrineholm nu håller på att omvandlas från trafikled till en inbjudande stadsgata. Målet är att skapa ett trevligt, lummigt stråk som är inbjudande för fler att röra sig på. Bygget pågår för fullt, en del är redan klart.

– Vi omfördelar yta för att göra plats för gång- och cykelvägar, grönska och gemensamma platser att sitta på. Delar av sträckan blir även lågfartsgata för att lugna ner biltrafiken och skapa en tryggare miljö. Om katrineholmarna ska välja att ta cykeln behöver det vara både smidigt, trevligt och tryggt.

Den som kommer till Katrineholm med tåg kan även se en annan investering för cyklister – kommunens första cykelgarage. I det låsta garaget finns förvaringsskåp för hjälmar, laddplats för el-cykel och automatiska dörrar med rörelsesensorer vilket gör det enkelt att komma in- och ut med sin cykel.

– Garaget har varit i princip fullbokat sedan vi invigde det 2016! Det visar att katrineholmarna uppskattar bekväma och säkra cykelparkeringar, säger Jennie Lind.

Är det då fler som cyklar? Ja, det ökar hela tiden, intygar Jennie. Dels som resultat av en förbättrad infrastruktur för cyklister, till exempel bra cykelvägar och nya cykelparkeringar. Och dels på grund av en allmänt ökad medvetenhet om cykelns fördelar.

– Fler och fler inser att det är en vinst att cykla, både för miljön, hälsan och för att det är smidigt!

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Oskar Kullander