Katrineholm

Bostaden

Fortsatt högtryck på bostadsfronten

– Under 2017 tog vi fram planer för 200 lägenheter. Redan nu vid halvårsskiftet passerar vi den siffran, säger Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson.

Befolkningsmässigt fortsätter Katrineholm att växa och har nu över 34 000 invånare. Det byggs nya bostäder runt om i kommunen, både flerbostadshus och småhus. Även inom näringslivet är det högtryck. Det är med andra ord en mycket spännande tid att jobba med samhällsbyggnadsfrågor.

Ja, det är mycket positiva signaler, även fortsatt behov av nya bostäder, säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Katrineholm sedan ett år tillbaka. Han kom in i stark tillväxtperiod med positiv befolkningsutveckling, fler invånare och därmed behov av fortsatt bostadsbyggande.

Från kommunens sida handlar det först och främst om att möjliggöra bostadsbyggande genom att ta fram färdiga detaljplaner.

– Vi jobbar hårt för att få fram nya planer. Under 2017 tog vi fram planer för 200 lägenheter. Redan nu vid halvårsskiftet passerar vi den siffran. Som det sett ut nu i några år så förverkligas också planerna. Det innebär att det har byggts bostäder i takt med behoven, säger Stefan Jansson.

I allt det här har Katrineholm glädjen att ha ett flertal lokala byggbolag som tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KFAB sett till att förverkliga de planer som kommunen tagit fram.

– Det är väldigt bra och positivt att vi har så många lokala aktörer som ser behoven av att bygga. Det gör att vi har goda förutsättningar att hålla bostadsbyggandet fortsatt vid liv, konstaterar Stefan Jansson.

Flera bostadsprojekt har också färdigställts, andra har inflyttning nu under året medan ytterligare ett antal projekt går i gång i höst. Flera i centrala lägen.

Ett exempel är kvarteret Alen, en parkeringsyta nära centrum och järnvägsstation som ska bebyggas med bostadsrätter i flerbostadshus, med byggstart i höst. Ett annat mycket centralt projekt är kvarteret Abborren. Vid gamla brandstation, intill stadsparken ska cirka hundra stycken lägen­heter, både hyresrätter och bostadsrätter byggas med planerad byggstart 2019-2020. Planen för Kv Abborren är under framtagande. Just nu pågår färdigställandet av sista etappen av totalt 106 hyresrätter i KFAB:s regi. Även det med centralt läge vid infarten från söder till Katrineholms centrum.

Vad gäller småhusbyggande finns färdiga planer för områden både i staden och i lantliga lägen runt om i kommunen. Ett bland flera exempel är det nya bostadsområdet Havsörnen i Laggarhult. Cirka två kilometer från centrala Katrineholm byggs 58 bostäder i blandade storlekar och upplåtelseformer, både friliggande villor och radhus.

– För mig personligen känns det som en förmån att jag fick möjligheten att börja jobba med Samhällsbyggnadsfrågor i ett så intressant utvecklingsskede som vi nu upplever här i Katrineholm. I synnerhet som det är på hemmaplan. Jag är född och uppvuxen här, så det känns givetvis lite extra, avslutar Stefan Jansson.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Daniel Hjalmarsson