Katrineholm

Topprankad kommun

Sverigetopp även i miljö ...

I Aktuell Hållbarhets miljörankninge för 2017 landade Katrineholm på en lysande 11:e plats av 290 kommuner, och är därmed bäst i länet. 

I samband med miljörankningen lanserade Katrineholm en miljöbarometer – ett digitalt verktyg för kommuner och organisationer som vill redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben.

Här kan intresserade följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholm inom fyra fokusområden: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag, biologisk mångfald och god bebyggd miljö.

Text: Per-Åke Hultberg